Enkele recente opdrachten:

2016 - heden Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) / Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Coördinator actieplan zwerfafval i.h.k.v. een extra aanpak. Zie www.heuvelrug.nl/zwerfafval

2015 - 2016 De Schaal van Kampen (www.deschaalvankampen.nl)
Praktische aspecten organisatie 'Masterclass Voedseltransitie'.

2014 - 2016 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) / Gemeente Wijk bij Duurstede
Projectcoördinator participatietraject extra aanpak zwerfafval.

2014 - 2015 Gemeente Culemborg, i.s.m. Edublik en CrusioDoet
Vormgeven aan en uitvoeren van een (pilot)lessenreeks over zwerfafval en plastic soep voor leerlingen VO in Culemborg.

2013 - 2015 ZZG Zorggroep te Wijchen, i.s.m. Cailin Partners / bureau Natuur en Zorg
Faciliteren brainstormbijeenkomsten en participatie bij project 'Natuurlijk Samen'.

2013 - 2014 Noordhoff Uitgevers BV
Lesauteur. Bijdrage aan basisschoolmethode 'Wijzer!' Natuur en techniek.

2011 Gemeente Culemborg: NME & beleidsmedewerker preventie overgewicht
Ontwikkeling serie kinderkookworkshops voor Brede School Culemborg (aanbod aan basisscholen in Culemborg).

2011 - 2012 Programmabureau NME / Agentschap-NL, i.s.m. NME Gem. Culemborg
Realisatie 'Proef NME - project': 'Proeven aan de Duurzame School in Rivierenland'. Illustratie van NME als instrument voor het beleidsterrein gezondheid (specifiek preventie overgewicht­) door aanbieden voedseleducatieproject voor VO: Food from the Hood. Leerlingen maken animatieclips gecombineerd met bezoek aan lokale stadsboerderij. Tevens in kaart brengen vraag naar (ondersteuning bij) NME en duurzaamheidseducatie in het Voortgezet Onderwijs in Culemborg en Tiel.

jan - juni 2011 Gemeente Culemborg, afdeling Natuur- en Milieueducatie (NME)
Projectmedewerker project 'prearrangement Duurzaam Culemborg'.

2010 - 2012 Stichting Werk aan het Spoel, Culemborg
Werk aan het Spoel is een voormalig verdedigingswerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, nu 'ontmoetingsplaats' voor natuur, geschiedenis, kunst en cultuur.

Voor De Smaak te Pakken :
Advies en ondersteuning bij het opstellen van een meerjarig projectplan voor de ontwikkeling van (een methode van) kookbelevingslessen met natuurlijke en gezonde voeding.