Adrieke van Herk biedt advies en ondersteuning in verschillende projectfasen: van idee tot afronding. Vanuit haar inhoudelijke achtergrond, werkervaring, persoonlijke interesse Ún betrokkenheid.

Planvorming
Een goed idee leidt niet direct tot een succesvol project. De basis, ook voor fondsenwerving, is een helder projectplan. A3ke helpt u bij het opstellen daarvan. Ze denkt en werkt mee over uw doelen en activiteiten. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • optreden als facilitator in een startsessie van een project
 • sparringpartner in de ontwikkelfase van een project
 • advies over de opzet van een projectplan of het volledig schrijven of redigeren ervan
 • opstellen van de begroting van uw project

Subsidieadvies
Fondsen en subsidieregelingen zijn er legio, maar waar te beginnen? A3ke helpt u bij uw zoektocht naar de juiste financiers. Haar aanpak is zodanig dat een projecteigenaar de fondsenwerving in eigen handen houdt. Dit levert uiteindelijk het beste resultaat. Werkzaamheden in dit kader:

 • in kaart brengen van financieringsmogelijkheden, wat vraag u waar aan?
 • eerste contacten leggen met financiers
 • het verzorgen van de aanvraag

Uitvoering
Handen en voeten geven aan de uitvoering van een project? A3ke kan u uitkomst bieden:

 • projectmanagement
 • organisatie/coördinatie
 • relatiebeheer
 • verslaglegging/evaluatie